January 29, 2022

News window

News around the world

உயர்க் கல்வி நிறுவன தரவரிசைப் பட்டியல்: சென்னை ஐஐடி 3-ஆவது ஆண்டாக முதலிடம்

அகில இந்திய அளவில் உயர்க் கல்வி அமைச்சகம் சார்பில் வழங்கப்படும் அடல் தரநிலையில் சென்னை ஐஐடி தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தும் உயர்க் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மத்திய உயர்க் கல்வி அமைச்சகம் சார்பில் ATAL RANKING வழங்கப்படுகிறது. அதனடிப்படையில் புதிய கண்டுபிடிப்புகளை நிகழ்த்தும் கல்வி நிறுவனங்களின் தர நிலையில் சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 1,438 உயர்க் கல்வி நிறுவனங்கள் பங்கேற்ற இந்த தர நிர்ணயத்தில் சென்னை ஐ.ஐ.டி தொடர்ந்து மூன்றாவது ஆண்டாக முதலிடத்தை பிடித்திருப்பது கௌரவம் மிக்க ஒன்று என கல்வியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source : WWW.PUTHIYATHALAIMURAI.COM

Source link