October 20, 2021

News window

News around the world

உண்மையான சவால் இப்போதுதான் தொடங்குகிறது – டெல்லி பயிற்சியாளர் ரிக்கி பாண்டிங் சொல்கிறார்

சென்னை அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் நாங்கள் சரியான மனநிலையில் இருப்பதை உறுதி செய்கிறோம் என டெல்லி பயிற்சியாளர் ரிக்கி பாண்டிங் கூறியுள்ளார்.

Credit